Automatyka i Serwis instalacji technologicznych

Sprzedaż układów napędowych

VLT® AutomationDrive

Nowa generacja przetwornic częstotliwości przeznaczona dla wszystkich obszarów zastosowań, od standardowego napędu wektorowego, aż do serwonapędu. Jeden typ napędu dla całej linii produkcyjnej. VLT® AutomationDrive jest oferowana w wersji podstawowej (FC301) i zaawansowanej wersji (FC 302) z dodatkowymi funkcjami.

VLT® Decentral Drive FCD 300

Napęd VLT® FCD 300 jest kompletną przetwornicą częstotliwości zaprojektowaną do montażu rozproszonego w przemysłowych liniach produkcyjnych. Może być montowana zarówno na silniku jak i na elementach maszyny. Zapewnia oszczędność miejsca i kosztów dodatkowej szafy elektrycznej a także długich przewodów ekranowanych.

VLT® HVAC Drive

Nowa seria napędów dedykowanych dla systemów inteligentnego zarządzania budynkami i aplikacjami HVAC. VLT® HVAC Drive może sterować pracą, między innymi wentylatorów, pomp czy sprężarek. Zaawansowane funkcje oszczędzania energii w połączeniu z modułową konstrukcją, monitorowaniem zużycia energii, trendami etc. czynią z VLT® HVAC Drive najlepszy wybór a sterowanie aplikacjami HVAC staje się dziecinnie proste.

VLT® DriveMotor FCM 300

Napęd zintegrowany VLT® FCM 300 jest połączeniem przetwornicy częstotliwości i silnika w jednym kompaktowym, mechanicznie odpornym urządzeniu.

VLT® AQUA Drive

VLT® AQUA Drive to dedykowany napęd do pomp i dmuchaw w nowoczesnych systemach gospodarki wodno-ściekowej. Zapewnia najniższy koszt inwestycji i eksploatacji. Posiada specjalnie dedykowane funkcje zwiększające wydajność i bezpieczeństwo całej aplikacji. A wszystko to przy zapewnieniu wysokiej sprawności i energooszczędności. Dodatkowo jako opcja dostępna jest opcja kaskady pomp obsługująca do 8 pomp.

VLT® OneGearDrive

OneGearDrive™ został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu spożywczego. Oferowane jest w dwóch wersjach jako HygienicDrive oraz w wersji Standard. Wersja HygienicDrive posiada certyfi kat do pracy w pomieszczeniach wymagających wysokiego stopnia czystości (tzw.clean rooms) oraz przemyśle farmaceutycznym. Kompaktowa konstrukcja OneGearDrive czyni ją najlepszym i doskonałym rozwiązaniem do zastosowań w systemach maszyn transportu wewnętrznego czy podajnikach.

VLT® 2800 Series

Seria wyjątkowo kompaktowych napędów przygotowanych do montażu obok siebie i zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych mocy.

VLT® Integrated Servo Drive

Nowy napęd ISD 410 to wysokiej jakości zintegrowany napęd servo bazujący na silniku z magnesami trwałymi. Układ sterujący jest również zintegrowany. Komunikacja odbywa się za pomocą sieci CAN. System dedykowany jest do aplikacji w przemyśle spożywczym w szczególności do maszyn wieloosiowych wymagających dokładności, jakości i niezawodności działania.

VLT® Micro Drive

Niewielka kompaktowa przetwornica częstotliwości ogólnego zastosowania dla silników AC do 22 kW. Zapewnia dobre osiągi na wale silnika, optymalizuje zużycie energii i działanie układu napędowego.

VLT® Soft Starter MCD 500

MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Sterowanie odbywa się we wszystkich trzech fazach. Posiada unikalną funkcje AAC, grafi czny wyświetlacz, kilku stopniowe menu aplikacyjne.

VLT® Decentral Drive FCD 302

Przetwornice częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 302 to nowa generacja cieszących się wielkim zaufaniem i jakością przetwornic VLT® Decentral FCD 300. Bazuje ona na platformie VLT® AutomationDrive FC 302. Dzięki temu nowa FCD 302 łączy największe zalety obu produktów w całkowicie nowej obudowie i wykonaniu. Wszystko to po to aby jeszcze lepiej spełniać wymagania klienta i aplikacji.

VLT® Kompaktowe Softstarty MCD 200

MCD 200 to rodzina kompaktowych i kosztowo efektywnych układów łagodnego rozruchu dla aplikacji gdzie rozruch bezpośredni jest niepożądany, oferowana w dwóch wersjach wykonania: MCD 201 który zapewnia funkcje łagodnego rozruchu i zatrzymania oraz MCD 202 zapewniający dodatkowo ulepszone funkcje łagodnego rozruchu i zatrzymania oraz ochronę silnika i aplikacji.

VLT® Soft Starter MCD 100

MCD 100 jest softstartem o minimalnych gabarytach, przeznaczonym do rozruchu silników AC o mocy od 1,1 do 11 kW. Z uwagi na unikalną konstrukcję półprzewodnikowych modułów wykonawczych MCD 100 spełnia oczekiwania niezawodnego rozwiązania typu „zainstaluj i zapomnij”.

VLT® Sine-Wave Filters

Oprogramowanie VLT® MCT 31 służy do oceny poziomu harmonicznych w systemach zasilania i układach z odbiornikami elektrycznymi. VLT® MCT 31 pozwala ocenić korzyści z wykorzystania rozwiązań fi rmy Danfoss ograniczajacych zawartość harmonicznych a także wyliczyć współczynniki odkształcenia THD. Dodatkowo oprogramowanie pozwala ocenić czy instalacja spełnia podstawowe normy i rekomendacje odnośnie zawartości harmonicznych.

VLT® Low Harmonic Drive

Napędy VLT® Low Harmonic Drive spełniają najostrzejsze wymogi dotyczące ograniczenia wyższych harmonicznych, zapewniając jednocześnie użytkownikowi dostęp do pełnej informacji odnośnie bieżącej współpracy napędu z siecią, łącznie z grafi cznym podglądem chwilowych wartości parametrów sieci. Napędy VLT® Low Harmonic Drive przejęły od standardowych napędów dużych mocy oprócz budowy modułowej również bardzo wysoką sprawność, wydzielony tylny kanał chłodzący oraz prostą obsługę.

VLT® dU/dt Filters

Oprogramowanie VLT® Energy Box pozwala na ocenę teoretycznych i realnych oszczędności energii w danej aplikacji.

VLT® Przetwornice w wer. 12-pulse

Napędy VLT® 12-pulsowe Danfoss są optymalnym rozwiązaniem, jeżeli jest wymagana redukcja harmonicznych oraz zwiększona stabilność sieci zasilającej. Napędy 12-pulsowe firmy Danfoss zapewniają obniżenie poziomu harmonicznych bez dodatkowych elementów pasywnych, których stosowanie wymaga niejednokrotnie analizy sieci w celu uniknięcia problemów związanych ze zjawiskami rezonansowymi.

VLT® Motion Control Tool MCT 10

MCT 10 to oprogramowanie do prostej i szybkiej obsługi wszystkich przetwornic częstotliwości fi rmy Danfoss.

VLT® Zaawansowane Filtry Aktywne

Filtry aktywne AAF Danfoss eliminują odkształcenia harmoniczne pochodzące od nieliniowych odbiorników oraz poprawiają współczynnik mocy systemu zasilania. Zaawansowany filtr aktywny AAF Danfoss może kompensować indywidualny napęd jako kompaktowe rozwiązanie lub może też zostać zainstalowany w rozdzielni, kompensując grupę odbiorników. AAF mogą oddziaływać na średnie napięcie poprzez transformator obniżający napięcie.

VLT® MCT 31 Harmonics Calculation Software

Oprogramowanie VLT® MCT 31 służy do oceny poziomu harmonicznych w systemach zasilania i układach z odbiornikami elektrycznymi. VLT® MCT 31 pozwala ocenić korzyści z wykorzystania rozwiązań fi rmy Danfoss ograniczajacych zawartość harmonicznych a także wyliczyć współczynniki odkształcenia THD. Dodatkowo oprogramowanie pozwala ocenić czy instalacja spełnia podstawowe normy i rekomendacje odnośnie zawartości harmonicznych.

VLT® Zaawansowane Filtry Harmonicznych AHF 005/010

Filtry pasywne AHF005 i AHF010 produkcji Danfoss są zaawansowanymi fi ltrami wyższych harmonicznych różniące się od rozwiązań klasycznych fi ltrów. Filtry te są specjalnie zaprojektowane i dedykowane do przetwornic częstotliwości fi rmy Danfoss. Filtry w zależności od wersji ograniczają zawartość harmonicznych odpowiednio do poziomu 5% (AHF 005) i 10% (AHF 010).

VLT® Energy Box

Oprogramowanie VLT® Energy Box pozwala na ocenę teoretycznych i realnych oszczędności energii w danej aplikacji.

VLT® Common Mode Filters

Filtry składowej wspólnej (HF-CM) to specjalne nanokrystaliczne rdzenie magnetyczne, które charakteryzują się wyższą skutecznością fi ltrowania w porównaniu do standardowych rdzeni ferrytowych.Instalowane są tak, aby obejmować trzy fazy silnika (U, V, W), przez co redukują wielkość prądów składowej wspólnej.

VLT® Service

Program serwisowy DrivePro™ jest nastawiony przede wszystkim na potrzeby klientów. Program ten świadczy usługi przedłużonej gwarancji i ma na celu przede wszystkim ograniczenie czasu przestojów spowodowanych ewentualnymi awariami

Radosław Senger | © Copyright 2019